Как да се представим на интервю за работа

В тази статия ще се опитам да наблегна на основните и най-съществените моменти, когато трябва да се явите на интервю за работа в офис. Ще проследя целия процес и ще ви дам препоръки, които смятам, че ще ви дадат най-полезни в представянето.

Нека да започнем с обаждането на вашия бъдещ работодател.

Най-често тази функция изпълнява административния сътрудник в дружеството, служител от HR отдела, специално наета за целта агенция за подбор на персонал и в много редки случаи самия собственик.

Ако сте кандидатствали през сайтове за предлагане на работа, попитайте за коя компанията и длъжност става въпрос.

Опитайте се още в началото да разберете с кой точно разговаряте и каква е неговата длъжност в компанията.

Попитайте: „С кого разговарям?“. Ако лицето не ви съобщи длъжност въпрос учтиво: “ Директно с фирмата ли разговарям или с агенция?“ Така ще предобиете по-ясна представа за подбора. Ако е агенция ще трябва първо да посетите техен офис и да представите набор от документи, преди да бъдете представен на бъдещия си работодател. В друга статия ще наблегна как точно се осъществява процеса на наемане, когато използваме Агенция за подбор на персонал.

Задължително се обръщайте на Вие към събеседника си.

Не отказвайте предложената ви дата и час за интервюто, освен ако нямате наистина неотложен ангажимент.

Не разсъждавайте на глас какви ангажименти имате и кога ви е най-удобно да се срещнете.

Предполагам, че ще ви помолят да носите определена документация.

Ако не ви уточнят, попитайте. Най-често трябва се изискват Автобиография, мотивационно писмо, диплома, сертификати, но може да ви поискат още на първо интервю свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство, шофьорска книжка, трудова книжка.

Благодарете за предоставената възможност, пожелайте Успешен ден и затворете.

Какво да направите след разговора?

Проверете в Интернет каква информация има за тази компания. Ако имат сайт, разгледайте го обстойно. Разгледайте и форуми за впечатления, оплаквания и.н.

Какво да облечете?

Във всеки случай най-добре ще е да бъдете с не много строго, но задължително официално облекло. Мъжете са лесни. Те могат да минат и без врътовръзка. При жените обувките да не са с много висок ток, чантата да се съчетава с облеклото и в никакъв случай много разголени. Когато вече сте на интервюто, ако сте с връхна дреха, свалете я и попитайте къде може да си оставите чантата и палтото. Не ги слагайте на стола, на който седите. Така най-малкото рискувате чантата ви да падне на земетя и да се изсипе всичко от нея.


Представянето

Предполагам, че всички са наясно, че работодателя е приготвил няколко въпроса, които да ви зададе по време на интервюто. Най-честите въпроси, които можете да очаквате са:

1. Каква беше последната ви работа?
2. Защо напуснахте или защо искате да напуснете?
3. Как обичате да работите – в екип или самостоятелно?
4. Можете ли да работите в извънработно време?
5. Можете ли да работите под напрежение?
6. Какво месечно възнаграждения очаквате да получавате?
7. В каква професионална насока искате да се развивате?
8. Каква е вашата професионална квалификация?

Трябва да сте готови да разкажете Автобиографията си, като наблягате само на информацията, която смятатате, че ще е полезна на бъдещия ви работодател.

Не се впускайте в подробности за хобито и свободното си време, ако разговора тръгне в тази посока. Относно лична информация давайте кратки и ясни отговори.

Ако след проучването в интернет са ви хрумнали идеи как можете да бъдете полезен за компанията, споделете ги.

Новите идеи са винаги добре дошли.

Попитайте дали ще бъдете обучени или се изисква веднага да заемете длъжността.

Най-често въпроса с възнаграждението се поставя накрая.

Ако прецените , че искате да натрупате стаж точно в тази компания, поискайте максимума, на който се оценявате. В никакъв случай не отговаряйте: „Няма значение колко ще взимам, важното е екипа да ми харесва“.

Бъдете честни!

Само така ще намерите точното място!

Автор: Яна Парушева

Advertisements
Категории:Бизнес Статии

Юрисконсулт за гр. София – валидна до 31.05.2012 г.

Адвокатско дружество „Менко Менков и съдружници“ търси да присъедини към своя екип амбициозна и отговорна личност на длъжност Юрисконсулт.

За да се спрем на Вашата кандидатура, следва да отговаряте на следните изисквания:

– Мотивираност и желание за работа в екип при динамични условия;
– Желание за развитие и сътрудничество, колегиалност и високо чувство за отговорност;
– Завършено висше образование специалност „Право“;
– Успешно издържан изпит за правоспособност;
– Отлична компютърна грамотност;

Описание на длъжността:

– Работи в офиса на Адвокатското дружество, както и извън офиса, когато това е необходимо за изпълнение на конкретно поставени задачи, което включва посещения на деловодства, съд, прокуратура, МВР, нотариуси, съдебни изпълнители, държавни и общински органи, организации и институции, офиси на търговски дружества, адвокатски кантори и навсякъде, където е необходимо;
– Работи по конкретно поставени задачи от съдружниците и адвокатите в дружеството;
– Работи по конкретни дела, под прякото ръководство на водещия делото адвокат, като изпълнява поставените му от водещия адвокат задачи;
– Стриктно следи за спазване на правилата на дружеството при работа по проектите, като за целта съгласува действията си с водещия адвокат по проекта;
– Изготвя устни и писмени бележки и становища по проектите, по които работи, искови молби, жалби, нотариални покани и извършва всякаква друга работа, касаеща конкретния проект или дейността на Адвокатското дружество;
– Изготвя проектодоговори, пълномощни и всякакви други документи, свързани с правната дейност на дружеството;
– Набира и оформя текстове на документи съобразно дадените му указания;
– Извършва ежедневни писмени и устни справки и проверки по дела и преписки в съд, прокуратура, нотариуси, съдебни изпълнители, държавни и общински органи, организации и институции и навсякъде, където е необходимо във връзка с възложените му от някой от адвокатите задачи;
-Подава и получава документи от държавни и общински органи, организации и институции, органите на полицията, прокуратурата, съдебната система,данъчни органи, нотариуси, съдебни изпълнители, клиенти и други;

Ако тази обява представлява интерес за вас, очакваме вашето CV с актуална снимка и мотивационно писмо на hrelite@abv.bg.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Подробности относно естеството на трудовите задължения ще Ви бъдат предоставени след провеждане на интервю и одобрението Ви.
Документите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. Дружеството ще използва предоставена информация само и единствено за целите на подбора.

Категории:Бизнес Статии

Адвокатски сътрудник за гр. София – валидна до 31.05.2012 г.

Адвокатско дружество „Менко Менков и съдружници“ търси да присъедини към своя екип амбициозна и отговорна личност на длъжност Адвокатски сътрудник.

За да се спрем на Вашата кандидатура, следва да отговаряте на следните изисквания:

– Мотивираност и желание за работа в екип при динамични условия;
– Желание за развитие и сътрудничество, колегиалност и високо чувство за отговорност;
– Завършено висше образование специалност „Право“ / може и студент/;
– Отлична компютърна грамотност;

Описание на длъжността:

– Извършване на справки по текущите дела на кантората;
– Депозиране и получаване на документи в и от съответните инстанции;
– Изготвяне на правна документация;
– Работа със специализиран правен софтуер;

Ако тази обява представлява интерес за вас, очакваме вашето CV с актуална снимка и мотивационно писмо на hrelite@abv.bg.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Подробности относно естеството на трудовите задължения ще Ви бъдат предоставени след провеждане на интервю и одобрението Ви.
Документите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. Дружеството ще използва предоставена информация само и единствено за целите на подбора.

Адвокат за гр. Кърджали – валидна до 31.03.2012 г.

Адвокатско дружество „Менко Менков и съдружници“ ЕООД търси да назначи АДВОКАТ за новооткрития офис на дружеството в гр. Кърджали.
• Завършено висше образование;• Процесуално представителство;• Отлично владеене на английски език;• Умение за работа в екип;• Инициативност;• Компютърна грамотност;• Копие от удостоверение за вписване в Адвокатска колегия или копие от адвокатска карта.
Месторабота: Кърджали
Подборът на кандидати ще продължи до 31.03.2012 г. включително.
Моля, изпращайте всички документи за Вашето кандидатстване на hrelite@abv.bg.
Агенцията ще се свърже само с одобрените кандидати за 1 интервю с работодател!
HR Agency Elite работи безплатно за всички търсещи работа!
Желая Ви успех!

Категории:Бизнес Статии

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Допълнителна информация за новите изисквания може да се получи на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 .
Източник: http://www.nap.bg/

Eлектро- и машинни инженери

Наш международен клиент, търси да назначи Eлектро- и машинни инженери, които да владеят свободно немски език, предвид възможността за работа в чужбина на обекти, изпълнявани главно в Германия. Преди да се проведе среща-интервю с работодател, кандидатът се явява на писмен и устен тест по немски език.

Подборът на кандидати ще продължи до 07.03.2012 г. включително. Моля, изпращайте всички документи за Вашето кандидатстване на hrelite@abv.bg. Агенцията ще се свърже само с одобрените кандидати.

HR Agency Elite работи безплатно за всички търсещи работа!
Желая Ви успех!

ИНЖЕНЕР АВТОМАТИКА – СПЕЦИАЛИСТ СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ – актуална до 07.03.2012 г.

Инженерингова компания, търси да назначи ИНЖЕНЕР АВТОМАТИКА – СПЕЦИАЛИСТ СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Да участва в подготовката на предварителни проучвания;
2. Да участва в подготовката на ценови оферти;
3. Да проучва специализирана информация относно актуални цени на труд, материали и оборудване;
4. Да участва в реализацията на големи структурни обекти, изпълнявани от дружеството – ръководител проект;
5. Да установява контакт с Възложители, Партньори и други;
6. Да участва в екипи за разрешаване на специфични проблеми и задачи на дружеството;
7. Да спазва изискванията на въведената в Дружеството Система за управление на качеството;
8. Да спазва и прилага правилата на ЗБУТ, съгласно OHSAS 18001 и действащите законови и нормативни актове, както и изискванията за опазване на околната среда;
ИЗИСКВАНИЯ:
1. Да владее перфектно немски език.
2. Образование: Висше – диплома за магистърска степен от Висш Технически Университет – препоръчително да е завършил специалности Автоматизация или Автоматика.
3. Да познава най-новите сградни системи – структурно окабеляване, BMS, специализирани системи.
4. Западен език: Да владее перфектно Немски език. Допълнително владеене на Английски език е предимство.
5. Компютърни умения: Работа с всички приложения на MS Office; AutoCAD.
6. Способност за работа в динамична среда и кратки срокове.
7. Личностни качества: организираност, прецизност.
8. Месторабота: гр. София; Продължителни командировки в Германия.

Подборът на кандидати ще продължи до 07.03.2012 г. включително. Моля, изпращайте всички документи за Вашето кандидатстване на hrelite@abv.bg. Агенцията ще се свърже само с ободбрените кандидати за 1 интервю с работодател!
HR Agency Elite работи безплатно за всички търсещи работа!
Желая Ви успех!

%d bloggers like this: